Personvernerklæring dinwifi.no

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i Eye Networks, på nettstedet dinwifi.no

1. Formålet med behandlingen av personopplysninger

1.1 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR Å KUNNE LEVERE VARER OG KOMMUNISERE MED DEG I DENNE FORBINDELSE (KJØPSAVVIKLING PÅ DINWIFI.NO)  

For å kunne gjennomføre kjøpsavtalen med deg og yte kundeservice (inkludert forsendelse, betalingsavvikling, håndtering av returer, reklamasjoner og garantitilfeller), er det nødvendig å behandle personopplysninger. 

Eye Networks behandler personopplysninger om deg som bestiller varer på dinwifi.no (kunde). Personopplysningene vi behandler er er navn, adresse, mobiltelefonnummer og e-postadresse.

Eye Networks sin behandling av personopplysninger har grunnlag i GDPR art. 6 (1) b).  

1.2 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR Å SIKRE DIN BRUKEROPPLEVELSE 

Vi bruker også personopplysningene du har lagt inn i forbindelse med bestillingen på dinwifi.no for å sikre at du har siste versjon av firmware, samt for å kunne rette opp feil og sikre funksjonalitet knyttet til bruken av det du har kjøpt.

Behandlingen av personopplysninger har grunnlag i GDPR art. 6 (1) b).  

1.3 BRUK AV COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker cookies/informasjonskapsler. Om informasjonskapsler (cookies) på dinwifi.no.

2. Sikkerhet

Eye Networks har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. 

3. Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører 

Eye Networks gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten. 

Eye Networks benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler, er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR. 

Eye Networks behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS. 

4. Den registrertes rettigheter

Ved å henvende deg til Eye Networks du rett til å kreve 

  • innsyn i, 
  • korrigering av og/eller 
  • sletting av

personopplysninger som gjelder deg. 

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte Eye Networks. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet over Eye Networks’ behandling av personopplysningene.  

5. Oppbevaringstid

Eye Networks vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at dataene dine lagres så lenge du har reklamasjonsrett på produktene du har kjøpt av oss. 

Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling. 

6. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan Eye Networks behandler personopplysninger, kontakt:

privacy@eyenetworks.no.